O

Nasienie i AI

Duńska genetyka

Wszystkie zwierzęta hodowlane w Danish Genetics trafiają do stacji żywienia, są skanowane pod kątem dokładnego procentu mięsa, mierzone i ważone indywidualnie.

Cały system to Prrs Negatywny.

Wszystkie knury do KS w kraju i za granicą są oceniane na zewnątrz, zarówno przez skanowanie, jak i ponownie przez selekcję do stacji KS.

Aby przejść przez ucho igielne jak knur hodowlany Danish Genetics, potrzebna jest niezwykle solidna jakość ułożenia nóg knura. Chcemy mieć pewność, że przyszłe pokolenie będzie w stanie utrzymać niezwykle wysoki wzrost, który osiągnęliśmy dzięki indywidualnym testom, jakim poddane zostały wszystkie knury. Aby zapewnić przekazanie genów knurom ich potomstwu, wszystkie są również testowane genetycznie, gdzie można ocenić, czy knury przekażą dobre cechy.

Przewiń do góry