Sundhedsstatus

Højtydende avlsgrise med den højeste sundhedsstatus

Danish Pig Genetics P/S tilbyder det eneste avlsprogram, der er helt fri for PRRS

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome påvirker dine økonomiske resultater i produktionen af søer og slagtesvin. 

Det er en sygdom, der normalt overføres mellem dyr, men selv om risikoen for overførsel via sæd er mindre, risikerer vi det aldrig. 

Derfor arbejder vores partnere virkelig hårdt på at opretholde PRRS-frie gårde, både med hensyn til de dyr, du køber hos os, og de orner, vi udvælger og sender til vores KS-stationspartnere.

Danish Genetics

100% PRRS-negativ

Vildsvin fra Orne Morsstation
GLADE GRISE

Vi passer godt på vores dyr

For os at se har svinefarme altid været drevet af dyreelskere, som har været engageret i dyrenes velfærd. Svinene har deres individuelle behov, og landmændene skal passe godt på deres fysiske og mentale sundhed. 

Derfor sørger vi for, at vores grise har nok plads, at de har legetøj at lege med, at de ikke er stressede, og at de trives med at vokse op sammen med andre grise på samme alder.  

Vi samarbejder med professionelle veterinærfirmaer for at have det sikreste miljø for vores dyr; vi foretager løbende test og vaccinerer dem for at sikre, at de er i topform, før de leveres til vores kunder. 

Desuden følger vi op på grisenes foder, da det ændrer sig, når de vokser. Derfor samarbejder vi med de bedste fodereksperter, som anbefaler det rigtige foder i de rigtige mængder.

 

DET DANSKE system - SPF-status

Danske bedrifter følger strenge regler

Danish Pig Genetics P/S' høje sundhedsstatus er bakket op af eksperter, da der findes et regelsæt vedrørende sundhedskontrol, transport og infektioner. 

Breeders garanterer det bedste fra vores leverandører med hensyn til produktionspotentiale, men også med hensyn til sunde avlsdyr og sæd fra sunde orner. 

I Danmark kontrollerer og udvikler SPF-Sund (en del af Landbrugs- og Fødevarerådet) SPF-systemet og erklærer sundhedsstatus i alle svinebesætninger. 

SPF-Sund, svineproducenter, dyrlæger og svinetransportører er enige om at følge SPF-Sundhedsreglerne og SPF-Transportreglerne. 

Alle vores leverandører har den højeste sundhedsstatus: Rød SPF - og de bliver helt regelmæssigt testet for: 

Mycoplasma hyopneumoni, Actinobacillus pleuropneumoni, atrofisk rhinitis, svinedysenteri, PRRS, skæl og lus. 

Rul til toppen